top of page

Handels- og medlemsbetingelser


Generelle oplysninger

Hjemmesiden, www.tallab.dk, drives af:

TALLAB
Solvej 1
9500 Hobro
☎: +4555237588
✉: hej@tallab.dk
🏢: 30863070


Betaling og sikkerhed – personligt medlemskab

 • På TALLABs hjemmeside kan betales med Visakort, Dankort og Mastercard.

 • Ved brug af kreditkort vil Stripe sædvanlige gebyrer blive pålagt.

 • Ved købets gennemførelse accepteres, at kravet for betaling kan overdrages til tredjemand.

 • Hvis der betales med betalingskort, trækkes beløbet, når vi afsender bestillingen.

 • Så snart beløb er trukket på betalingskort, modtager kunden kvittering på mail.

 • Medlemskab betales forud for ét år eller en måned ad gangen.

 • Foredrag betales forud og ved bestilling.

 • Vejledning betales forud og ved bestilling.

 • Det er købers ansvar at sikre, at de ved registreringen afgivne oplysninger er korrekte, og at alle personoplysninger, der modtages af TALLAB, herunder din e-mailadresse, er korrekte. Det er endvidere købers pligt til at underrette TALLAB om eventuelle ændringer i de afgivne oplysninger, navnlig ved ændring af kort & e-mailadresse.

 • Ved behov for ændring af kortoplysninger skiftes disse under: Min side > Automatisk medlemskab > Ændr betaling.

 • Enhver e-mail, som TALLAB sender til din e-mailadresse, anses for at være modtaget af dig, senest to (2) dage efter at e-mailen er sendt.

 • Den 14 dages fortrydelsesfrist beregnes fra det tidspunkt, hvor ordren er gennemført og den 14 dages gratis prøveperiode er startet. Abonnement tages i brug, når køb er gennemført på www.TALLAB.dk. Fortrydelsesretten anvendes ved at give os skriftligt besked på e-mail til: hej@TALLAB.dk. Oplys e-mailadresse ved henvendelse. Da betaling først opkræves efter prøveperiode og dermed fortrydelsesrets ophør, tilbagebetales abonnement efter gældende lov ikke.

 • Personligt køb gennem hjemmesiden opsiges ved at annullere betaling under: Min side > Automatisk medlemskab.


Betaling og sikkerhed – organisationsmedlemskab

 • TALLAB medlemskab opnås ved at udfylde og indsende blanket under punket: Priser og det valgte medlemsskab.

 • Der samtykkes til udelukkende at modtage faktura og kreditnota i elektronisk form.
  Organisationer betaler på baggrund af fakturering.

 • Medlemskab betales forud for ét år eller en måned ad gangen.

 • Organisationsmedlemskab kan til enhver tid opsiges skriftligt til hej@TALLAB.dk. Opsigelsen træder i kraft ved eksisterende aftales udløb.

 • Foredrag og vejledning betales forud og ved bestilling.


Reklamation

Reklamation over forhold vedrørende køb skal rettes til: hej@TALLAB.dk.
Ønsker man at klage over TALLAB, kan dette ske online til Forbrugerklagenævnet.
Ved bopæl uden for Danmark, rettes klager til EU-kommissionens online klageportal.


Rettigheder

Alle immaterielle rettigheder på www.TALLAB.dk, herunder eneretten til tilgængeliggørelse og eksemplarfremstilling af indhold, herunder tekst, grafik og billeder, design, videoer mv. tilhører TALLAB og må ikke bruges uden samtykke fra TALLAB.


Forbehold

I det omfang, der indgår tredjeparts software på www.TALLAB.dk, er du forpligtet til at respektere de til enhver tid gældende licensbetingelser for tredjeparts software, og er i øvrigt indforstået med, at tredjeparts softwarelicensbetingelser, har forrang og kan indeholde skærpede vilkår i forhold til disse almindelige betingelser. TALLAB forbeholder sig i disse tilfælde uden varsel retten til at ændre disse almindelige betingelser.

Ansvar

Ansvar for anvendelse af TALLAB tilfalder i alle tilfælde medlemmet af TALLAB.
Følges råd, vejledning eller andet af brugere eller af videoer indhold, sker det under medlemmet eget ansvar. TALLAB fraskriver sig ethvert ansvar for tabt data, ødelagte genstande eller anden form for tab.

Ændring

TALLAB kan ændre disse betingelser med 30 dages varsel.


Lovvalg

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse betingelser, skal afgøres efter dansk ret.
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse betingelser, skal afgøres af Københavns Byret, som første instans.


Spørgsmål

Har du har spørgsmål, er vi meget interesseret i at høre om dette, så vi kan hjælpe dig. Du er derfor meget velkommen til at kontakte os her.

bottom of page