top of page

Privatlivspolitik

TALLAB som databehandler

Vi behandler personoplysninger til at favoritmarkere vejledninger og tilføje disse til playlister.

TALLAB leverer en digital platform for personer, der ønsker at se vejledninger til de Tal Teknologier (TT), som de har behov for vejledning til. Formålet med behandlingen af personoplysninger er udelukkende, at brugere i løsningen kan favoritmarkere vejledninger, samt tilføje disse til playlister.

TALLAB behandler ikke oplysningerne til andre formål end det ovenfor beskrevne. TALLABs behandling af personoplysninger på vegne af evt. dataansvarlige drejer sig primært om: Indsamling, brug, opbevaring og sletning. Behandlingen omfatter almindelige personoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6. Det drejer sig om Unilogin-brugernavn og dennes favorit/playlistekoblinger til vejledninger.

TALLAB behandler ingen følsomme personoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9.

TALLAB behandler ingen personoplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 10.

TALLAB behandler ingen oplysninger om cpr-nummer, jf. Databeskyttelseslovens § 11.


TALLAB som dataansvarlig

TALLAB garanterer, at behandlingen til enhver tid overholder databeskyttelsesforordningen.

Når TALLAB gør brug af en underdatabehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter, er det gennem en kontrakt, der pålægger underdatabehandleren databeskyttelsesforpligtelser. TALLAB kræver underdatabehandlerens garanti for at ville gennemføre de tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen til enhver tid overholder databeskyttelsesforordningen.


Private medlemmer
Personoplysninger oprettes kun med legitimt formål og slettes, som gældende lovgivning kræver.
På private medlemmer behandler TALLAB oplysninger om navn, telefonnummer og e-mailadresse med det formål at kunne levere og fakturere en given serviceydelse, samt kommunikation. TALLAB anvender behandlingshjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt. Derudover behandles købshistorik med det formål at kunne lave statistik til internt brug. Her anvendes hjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at kunne analysere på vores omsætning. Personoplysninger slettes, når vi, efter lovgivning, ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen. Som udgangspunkt beholdes personoplysninger i 5 år jf. bogføringsloven.


Virksomhedsmedlemmer og leverandører
Oplysninger, herunder personoplysninger oprettes kun med legitimt formål og slettes, som gældende lovgivning kræver.
På virksomhedsmedlemmer og leverandører behandler TALLAB oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CVR-nummer, betalingsinformationer fx EAN med det formål at kunne levere og fakturere en given serviceydelse, samt afregne med leverandører og kommunikere med kunden/leverandøren. TALLAB anvender behandlingshjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt. Derudover behandles ordrehistorik med det formål at kunne lave statistik til internt brug. Her anvendes hjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at kunne analysere på vores omsætning/omkostninger. Personoplysninger slettes, når vi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen. Som udgangspunkt beholdes personoplysninger i 5 år jf. bogføringsloven.


Onlinekøb med kreditkort
Man kan trygt betale med kreditkort via TALLABs online betalingsportal.
Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over Internettet. Betalingsoplysninger ligger hos Stripe.com. Oplysninger vedrørende køb gemmes i 5 år iht. lovgivning. Udover selve købet bliver oplysningerne kun anvendt, hvis et medlem henvender sig med spørgsmål eller fejl i bestillingen. TALLAB anvender behandlingshjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt.


Jobansøgere
Vi gemmer aldrig ansøgninger, efter ansættelse har fundet sted.
Hvis du søger en stilling hos TALLAB, behandles dine fremsendte oplysninger til at vurdere, om vi vil tilbyde ansættelse, samt til kommunikation under rekrutteringsprocessen. TALLAB anvender hjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da det er i vores interesse at behandle din ansøgning. Kun relevante medarbejdere har adgang til at se fremsendte ansøgninger og personoplysninger. Hvis TALLAB ønsker at gemme oplysninger fra ansøgere, der ikke ansættes, indhentes samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i maks. 6 måneder.

Videregivelse af personoplysninger
Underdatabehandlere må ikke anvende personoplysningerne til egne formål.

TALLAB anvender en række tredjeparter til backup og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på TALLABs vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Databehandlerne er underlagt databehandleraftaler og kontrolleres løbende og mindst én gang om året. TALLAB kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed fx til banker, revisor, advokater etc. TALLAB anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.


Sikkerhed
Personoplysninger og behandling af persondata vil blive foretaget indenfor gældende lov.

TALLAB har etableret tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata vil blive foretaget iht. Persondataforordningen og databeskyttelseslovens krav hertil. TALLAB overholder standarder for god it-sikkerhed, og vi holder os løbende opdateret omkring mulige trusler for persondatasikkerheden.


Cookies
TALLAB anvender cookies efter gældende lovgivning.

Dine rettigheder
Du kan altid få indsigt i din personoplysninger.
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger TALLAB behandler om dig.
Du har ret til at få en kopi af dine personoplysninger.
Du har ret til at få rettet (berigtiget) dine personoplysninger.
Du har ret til, i visse situationer, at få dine personoplysninger slettet ”at blive glemt”.
Ønskes sletning skal TALLAB slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som vi er pålagt at gemme iht. lovgivning.
Du har ret til at trækket dit samtykke tilbage, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig.
Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret (Dataportabilitet) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
Du har ret til at indgive en klage over TALLABs behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.


Klageret
Henvend dig til: hej@tallab.dk
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Ordlab’s behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til: hej@tallab.dk. Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk

Cookies
bottom of page